۱۱۶ – آموزش طراحی عکس فتومنتاژ

آموزش طراحی عکس فتومنتاژ فایل های تمرین پروژه : ندارد حجم فایل : ۴۴٫۷ مگابایت  زمان آموزش : ۱۶:۱۶   دیگر آموزش ها ۱۱۶ – آموزش طراحی عکس فتومنتاژ ۱۱۵ – آموزش طراحی عکس در فتوشاپ ۱۱۴ – آموزش ساخت سایه پنجره در فتوشاپ ۱۱۳ – آموزش تلفیق تصاویر...

۱۱۵ – آموزش طراحی عکس در فتوشاپ

طراحی عکس در فتوشاپ فایل های تمرین پروژه : ندارد حجم فایل : ۶۹٫۷ مگابایت  زمان آموزش : ۲۵:۵۶ دیگر آموزش ها ۱۱۶ – آموزش طراحی عکس فتومنتاژ ۱۱۵ – آموزش طراحی عکس در فتوشاپ ۱۱۴ – آموزش ساخت سایه پنجره در فتوشاپ ۱۱۳ – آموزش تلفیق تصاویر در فتوشاپ...