تعرفه قیمت طراحان گرافیک ایران

تعرفه قیمت طراحی گرافیک ایران

تعرفه ی رسمی دستمزد طراحی آثار طراحان گرافیک ایران كه پیشینه ی پیدایش آن به پیش از تاسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بازمی گردد، حاصل بررسی های فنی و داوری های قانونی و حقوقی گوناگونی است كه به سبب آن ها امروز ارزش كارشناسانه یافته و منبعی برای هرگونه تعیین دستمزد طراحی و ارزش گذاری آثار گرافیک در مراجع دولتی و غیردولتی شده است. مطابق قوانین و سنت های جاری، تشکل های صنفی گوناگون به دلیل اطلاعات و دانشی كه در حوزه ی فعالیت حرفه ای و تخصصی خود دارند با انجام كارشناسی می توانند تعرفه ی دستمزد مشاغل خود را معین نمایند. تعرفه ی كنونی، حاصل همین نگرش است، از سویی بااستفاده از طرزفکرهای تخصصی گوناگون و با اتکا به پیشینه ی نزدیک به دودهه آزمایش ، فراهم آمده است و از سوی دیگر تکیه بر حقوق صنفی و حرفه ای تمام اعضای انجمن و سایر طراحان گرافیک دارد كه تشکل انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به آن وجهه ی قانونی بخشیده است. این تعرفه در جهت پشتیبانی از حقوق صنفی طراحان گرافیک و تعریف حدود وظایف و خدمات طراحی گرافیک برای سفارش دهندگان و مراجع ذینفع تدوین شده است .

انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران قویا به همکاران پیشنهاد می كند كه قبل از انجام هرسفارش، برای ایجاد ارتباط روشن و قانونی با سفارش دهنده، به عقد قرارداد موردی اقدام نمایند.

امضای كپی تعرفه ی قیمت توسط طرفین و الحاق آن به قرارداد بر ارزش قانونی آن افزوده و موجبات استناد قانونی انجمن به مدارک و مستندات كتبی را در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی میان سفارش دهنده و طراح، فراهم خواهد آورد و رسیدگی به اختلاف در مراجع قانونی را تسهیل خواهد كرد. بایستی تاكید كرد كه قیمت های پایه ی تعرفه باید با كمیت و كیفیت طراحی های ارائه شده توسط طراح تناسب داشته باشد. بدیهی است انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به عنوان مرجعی قانونی در كنار تجربه ی فنی، در موارد درخواست داوری، عدالت و صداقت را به كار خواهد برد. قیمت كارهای مختلف طراحی گرافیک در این تعرفه براساس حداقل و به عنوان قیمت پایه ی یک طراحی مناسب پیشنهاد شده است.

قیمت های پایه در تعرفه به تشخیص و موافقت طراح و سفارش دهنده برحسب مواردی نظیر موضوع های زیر افزایش می یابند.
1. پیشینه و میزان تجربه ی حرفه ای طراح برای انجام طراحی و اجرای كار.
2. زمان و شمار ساعات صرف شده برای طراحی و اجرای سفارش.
3. وسعت تولید و تعداد مخاطبان كار، با توجه به تیراژ و یا استفاده از طرح در سطح محلی، شهری، كشوری و یا بین المللی.

پیشنهاد می شود میزان و شیوه ی افزایش دستمزد طراحی در متن قرارداد گنجانده شده و طرفین قرارداد آن را امضاء كنند.

دانلود تعرفه طراحان گرافیک 1398

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید