منشور حرفه‌ای جهانی ایکوگرادا برای طراحان هفت سند

منشور حرفه‌ای جهانی ایکوگرادا برای طراحان هفت سند

ایکو ـ دی. راهبر خلاق.
ایکو ـ‌دی. سازمان جهانی طراحی حرفه‌ای است. این سازمان  غیرانتفاعی، مستقل و به هیچ گروه یا سازمان سیاسی وابسته نیست، شبکه‌ایست که در اساس به اعضای خود استوار است، و اعضا، سازمان‌های ذینفعی هستند، که در حوزه‌ی تـخصص‌های مختلف طراحی که در رسانه‌ها گسترده شده است، کار می‌کنند. ایکو ـ‌دی در سال ۱۹۶۳ (۱۳۴۲ش.)تاسیس شد، و فعالانه ارزش‌های کار طراحی، فکرکردن، آموزش، تـحقیق و سیاست‌گذاری در این زمینه‌ی را ترویج و تبلیغ می‌کند. ایکوـ دی نـماینده بیش از یکصد‌و‌چهل عضو از شصت‌و‌هفت کشور و منطقه در سراسر جهان می‌باشد.
اعضای ایکو ـ دی برای ارائه و نـمایاندن صنعت طراحی به همکاری میان رشته‌های مختلف و مؤثربودن سخنگویی دسته‌جمعی اعتقاد دارند.

تـماس:
ico-D Secretariat
secretariat@ico-d.org
http://www.ico-d.org/

فهرست موضوع‌ها: پیشگفتار  / درباره مسابقات  همراه با جایزه/  آیین‌نامه‌ها: ۱ـ۱ داوران.  ۲ـ۱ وظایف داوران. ۳ـ۱  رابط مستقل.  ۴ـ۱ چارچوب زمان.  ۵ـ۱ شرح فراخوان. ۶ـ۱ امتیاز و حقوق محفوظ  ۷ـ۱  ارائه و شناسنامه آثار .  ۸ـ۱ تقدیرنامه‌ها و جایزه‌ها. ۹ـ۱ محافظت و برگرداندن کارها. ۱۰ـ۱  گزارش./ بهترین شیوه‌های کار:  ۱ـ۲ کمیته انتخاب اولیه.  ۲ـ۲ ترکیب هیئت داوران. ۳ـ۲ پرداخت هزینه‌های داوران. ۴ـ۲ انتشار نتایج. ۵ـ۲ نـمایشگاه. ۶ـ۲ محافظت و برگرداندن کارها./ مسابقات همراه با جایزه برای دانشجویان: پیشگفتار /  ۱ـ۳ نظارت به وسیلۀ کارکنان آموزش. ۲ـ۳ اختصاص دادان جوایز./ ۳ـ ۳ اعطای جایزه به عنوان بخشی از برنامۀ‌ آموزشی.

پیشگفتار
مسابقات طراحی همراه با جایزه با مسابقات رقابتی که بر حسب قرارداد بین چند طراح برگزار می‌شود تفاوت دارد. هدف از مسابقات همراه با جایزه، ارزشیابی و شناسایی کارهایی  است که وجود دارند. منظور از این نوع مسابقات، نـمایش و تعیین سطح محک و استانداردهایی برای کارهای جاری است، همچنین این مسابقات گرایش‌های پیشروی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را که مـمکن است پروژه‌های طراحی  آینده را تـحت تأثیر خود قرار دهد برجسته و پررنگ می‌کند.
موفقیت یک مسابقه به قوانین آن بستگی دارد. طراحان منفرد و یا تیم‌های طراحان دعوت به شرکت می‌شوند و جوایزی متناسب با پیچیدگی و اهمیت موضوع یا تِـم مسابقه پیشنهاد می‌شود.
دبیرخانه ایکوـ‌دی برای برگزار‌کنندگان  توصیه‌های کلی آماده کرده است تا بدان وسیله بتوانند مقررات و خطوط راهنمایی برای مسابقه تهیه و داوران را تعیین کنند. ما به مناسبت‌هایی که مورد پشتیبانی‌مان هستند مشاوره‌ جدی و اساسی ارائه می‌کنیم،  که برای اعضا رایگان و برای غیر اعضا با پرداخت هزینه است.
این سند شامل آیین‌نامه‌های بهترین شیوۀ کار است که باید در برگزاری و سازماندهی یک مسابقۀ همراه با جایزه رعایت شود. مقررات دستورالعمل‌هایی است که به شرکت‌کنندگان داده‌ می‌شود و آیین‌نامه‌ها شرایط و خواستۀ ایکو‌ـ‌دی برای پشتیبانی و انـجام کار به بهترین شیوه است، این‌ها توصیه‌های غیراجباری هستند ولی باید تا حد امکان به کار گرفته شود.
دریافت استانداردهای پشتیبانی ایکو ـ دی مشروط به رعایت این آیین‌نامه‌ها است. بهترین‌ شیوه‌ها توصیه‌های غیر اجباری است و تا آنـجا که مـمکن است باید به‌کار بسته شود.
ایکو ـ دی به همه اعضای خود توصیه می‌کند مسابقاتی را که این بهترین شیوه‌ها را رعایت نـمی‌کنند تشویق نکنند، و به عنوان داور یا شرکت‌کننده نیز با آن همکاری نکنند. برای اطلاع بیشتر در زمینۀ مسابقات بر اساس قرارداد، می‌توانید به سند بهترین شیوۀ کار ایکو‌ـ‌دی با عنوان درخواست کار از چند طراح حرفه‌ای مراجعه کنید.
در جاییکه یک مسابقه همراه با جایزه از طرف ایکوـ‌دی حمایت می‌شود این سند باید پیش از شروع مسابقه در اختیار رئیس هیئت داوران قرار داده شود.
درصورتیکه آیین‌نامه‌ها و مقرراتِ بهترین شیوه‌ کار توسط مسابقه‌ای که مورد حمایت ایکو‌ـ‌دی است به صورت غیر‌عمد نقض شود، به برگزار‌کنندگان آن اخطار رسـمی داده می‌شود. تکرار و ادامه هرگونه نقض و تـخلف از آنها منجر به انصراف ایکو‌ـ‌دی از حمایت از آن مسابقه خواهد شد.

درباره مسابقات همراه با جایزه
مهمترین هدف‌های برنامه اعطای جایزه به طور معمول موارد زیر هستند:
ـ   شناسایی کارهای شایسته موجود؛
ـ   بالابردن استاندارهای کیفیتی طراحی؛
ـ   تشویق و ترویج جامعه به استفاده بهتر و گسترده‌تر از طراحی.

در این نوع مسابقات، به طور معمول جوایز به شکل، نشان، تندیس تقدیرنامه، پول و یا همراه با پول هستند. راهنمایی‌های اجرایی برای مسابقات طراحی همراه با جایزه به طور کلی شبیه و مطابق مسابقات رقابتی بر اساس قرارداد است، و تفاوت‌هایی که در هدف‌ها و شیوه‌های متفاوت آنهاست سبب تفاوت‌هایی در مقررات و آیین‌نامه‌‌های آنها می‌شود.
در مسابقات همراه با جایزه از شرکت‌کنندگان خواسته نـمی شود کارهای جدید یا ارژینال ارائه کنند، جز در موارد استثنایی که مسابقه یک دارای یک تِـم یا موضوع خاص است.
اگر جایزه در مسابقات همراه با جایزه پول باشد، می‌تواند میزان آن کمتر از مبلغ جوایزی باشد که در مسابقات رقابتی بر حسب قرارداد باشد.
در مسابقات همراه با جایزه باید تاکید شود، که کارهای پذیرفته شده برای مسابقه همراه با نام‌ها و نشانی‌های شرکت‌کنندگان باشد.

مقررات و آیین‌نامه‌ها
۱ـ۱  داوران
تعداد داوران در مسابقات همراه با جایزه دست‌کم باید پنج نفر باشد.
اکثریت داوران باید طراحان حرفه‌ای باشند و عضو ایکوـ‌دی، یا عضو یکی از سازمان‌های وابسته به آن. داورانی که حرفۀ آنها طراحی نیست باید دارای تخصصی مربوط به مسابقه را دارا باشند.
مسابقه‌ همراه با جایزه را هنگامی می‌توان «بین‌الـمللی» خواند که در ترکیب اعضای داوری دست‌کم دو تن از آنها از دو منطقه از هفت منطقه جهان باشند. (آمریکای شمالی، آمریکای لاتین، اروپا، آفریقا، آسیای‌غربی، آسیا و منطقۀ‌ اقیانوسیه).
برای مسابقات همراه با جایزه که «منطقه‌ای» خوانده می‌شوند، هیئت داوران باید شامل سه داور از سه کشور در آن منطقه باشد.
در جاییکه مسابقه رویداد سالیانه است، بیشتر از ۴۵٪ از اعضای هیئت داوری نـمی‌توانند به طور پیاپی در هیئت داوری آن حضور داشته باشند.
هیچ داور یا هیچیک از اعضای خانواده درجه اول او، یا موسسۀ طراحی یا اعضای تیم طراحی که به صورت جاری با او کار می‌کنند نباید در مسابقه شرکت کنند.
نام داوران باید در فراخوان برای ارائه کار منتشر شود.
۲ـ۱  وظایف داوران
هریک از داوران باید در تـمام جلسات رسـمی هیئت داوری شرکت کند، این جلسات می‌تواند حضوری و رودررو باشد، یا از طریق وسایل ارتباطی از راه دور یا در محیط اینترنت به صورت آنلاین.
اگر برگزارکنندگان رئیس هیئت داوری را انتخاب نکرده باشد، داوران باید خود شخص رئیس را از میان خود انتخاب کنند.
در صورتیکه برگزارکنندگان کننده مسابقه همراه با جایزه شیوه و روند تصمیم‌گیری داوران را تعیین نکرده باشد، هیئت داوران چگونگی آنرا خود تعیین می‌کنند.
هیئت داوری باید ابتدا کلیه کارها را از این نظر رعایت مقررات مسابقه بررسی کرده و آنهایی را که با مقررات مسابقه سازگار نیستند پیش از داوری حذف کند.
رئیس هیئت داوران باید گزارش کتبی نتایج رای‌گیری را تهیه کند.
۳ـ۱  واسط مستقل
برای آنکه کارهای لازم بین سازمان‌دهنده، هیئت داوری و شرکت‌کنندگان انـجام  شود باید یک واسط یا «میانـجی» مستقل تعیین کرد. نام این واسط مستقل باید هنگام فراخوان مسابقه اعلام شود.
مسئولیت‌های واسط شامل موارد زیر است:
ـ  دریافت همه‌ کارهایی که برای مسابقه ارائه می‌شود.
ـ  دریافت کلیه پرسش‌های علاقه‌مندان به شرکت به صورت کتبی‌، در طول زمانی که در مقررات مسابقه تعیین شده است.
ـ  تحویل پرسش‌های کتبی، بدون فاش شدن نام اشخاص، به داوران یا فرد داوری که  توسط رئیس هیئت داوران برای پاسخ به این پرسش‌ها تعیین شده است.
ـ ارسال پرسش‌ها همراه با پاسخ داوران به همه‌ی کسانی که برای مسابقه کار ارسال کرده‌اند.‌
ـ  باز کردن بسته‌های کارهای ارسال شده پس از آنکه زمان ارائه مسابقه به پایان رسیده باشد.
ـ  انتقال کارهای ارائه شده به هیئت داوران.
ـ توجه و مراقبت از برگردانده شدن کارها پس از پایان مسابقه (مگر آنکه برای این موضوع ترتیب دیگری در نظر گرفته شده باشد).
واسط نباید به عنوان دبیر هیئت داوری عمل کند، و به هیچ شکل در کار داوری نباید شرکت یا مداخله کند.
۴ـ۱ چارچوب زمان
از زمان فراخوان برای ارائه کار تا پایان وقت فراخوان باید دست‌کم یک‌ماه فرصت باشد، و این زمان نباید از شش‌ماه بیشتر باشد.
۵ـ۱ شرح کتبی فراخوان
در مقررات این نوع مسابقه باید به طور واضح هدف‌های موضوعی یا تـم مسابقه تعریف و توضیح داده شود، و اطلاعات کامل درباره همه جنبه‌های مسابقه باید فراهم و ارائه شود.
۶ـ۱ حق تألیف و انـحصار ثبت شده
برگزارکننده باید از تـمام بندهای مندرج در سند شرایط بین‌المللی قرارداد‌های کار طراحان ارتباط‌تصویری منتشر شده توسط ایکو‌ـ دی پیروی کند.
۷ـ۱ شناسنامه کارهای ارائه شده
نام و نشانی شرکت‌کننده باید روی تـمام کارهای ارائه شده وجود داشته باشد.
۸ـ۱ تقدیر‌ها و جوایز
شکل، شیوه و تعداد تقدیرها و جوایز باید به روشنی در فراخوان تعریف و شرح داده شود. در صورتی‌که جوایزی در نظر گرفته شده است باید ارزش پولی آن بیان شود. همچنین اگر هیئت داوران  این اختیار را دارد که از اعطای تقدیر و جایزه خودداری کند و یا کل مبلغ  جایزه نقدی را به نسبت‌های دیگری بین
شرکت‌کنندگان تقسیم کند، این مطلب باید در فراخوان بیان شود.
هرگونه جایزۀ‌ نقدی و تقدیرها باید حداکثر ظرف یک‌ماه پس از اعلام نتایج  به برندگان داده شود. در کشورهایی که قوانین محدود‌کنندۀ ارزی وجود دارد، برگزار‌کننده مسئولیت کسب مجوز برای اعطای جایزه نقدی به شرکت‌کنندگان خارجی را دارد.
۹ـ۱ محافظت و برگرداندن کارها
برگزار‌کننده مسئول امنیت و نگهداری کارهای ارائه شده است. ازاین‌رو در مقررات مسابقه برگزارکننده باید به وضوح این موضوع را بیان کند که آیا کارهای ارائه شده به اشخاص برگردانده می‌شود و یا نه، و شرایط و چگونگی برگردانده‌شدن آثار چیست، هزینه آنرا چه کسی پرداخت خواهد کرد و زمان آن چه وقت خواهد بود.
۱۰ـ۱ گزارش
در صورتی‌که مسابقه از حمایت ایکو‌ـ‌دی برخوردار باشد، برگزارکننده بلافاصله پس از پایان مرحله داوری باید گزارش کامل آنرا در اختیار ایکو‌ـ‌دی قرار دهد.

بهترین شیوه‌ها
۱ـ۲  کمیتۀ انتخاب اولیه
ایکو‌‌ـ‌دی توصیه می‌کند در شرایطی که کمیته انتخاب اولیه مورد نیاز است، این کمیته برای جلسات داوری اولیه خود زمانی بیش از سه روز اختصاص دهند.
برگزارکننده باید پنج نفر یا بیشتر را برای این کمیته تعیین کند. اکثریت اعضای این کمیته باید طراحان شاغل و حرفه‌ای باشند.
کار کمیتۀ انتخاب اولیه باید فقط محدود به این باشد که اطمینان حاصل شود، آثار ارائه شده برای مسابقه مقررات اعلام شده در فراخوان را رعایت کرده باشند.
از کمیته انتخاب اولیه نباید خواست تا درباره کیفیت هیچ‌یک از طرح‌های ارائه شده برای مسابقه قضاوت کند.
۲ـ۲  ترکیب داوران
ایکو‌‌ـ‌دی توصیه می‌کند هنگامی که داوران را انتخاب می‌کنیم به ترکیب و توازن تعداد داوران زن و مرد باید توجه شود.
۳ـ۲  پرداخت هزینه‌های داوران
ما توصیه می‌کنیم برگزارکننده هزینه‌های سفر، رفت‌و‌آمد و تأمین اقامتگاه را به تفکیک هرروز جداگانه به داوران پرداخته کند.
۴ـ۲  انتشار نتایج
تـمام شرکت‌کنندگان باید حداکثر ظرف دوماه پس از پایان زمان ارائه کار برای مسابقه از نام برندگان جوایز و تقدیر‌نامه‌ها مطلع شوند.
۵ـ۲  نـمایشگاه
تـمام شرکت‌کنندگان باید حداکثر ظرف دوماه پس از پایان زمان مسابقه از اینکه برگزارکننده برای نشان‌دادن آثار قصد برگزارکردن یک نـمایشگاه عمومی را دارد و یا می‌خواهد طرح‌های ارائه شده را منتشر کند، باخبر شود.
شرکت‌کنندگانی که در مسابقه موفقیتی کسب ننموده‌اند حق دارند انتشار اثرشان را نپذیرند.
۶ـ۲  محافظت و برگرداندن کارها
اگر درفراخوان به روشنی بیان نشده باشد که؛ آیا کارها برگردانده می‌شود یا نه، نـحوه و شرایط برگرداندن اثر چیست، هزینۀ آنرا چه‌کسی باید پرداخت کند، و بعد از چه مدت زمانی کار برگردانده می‌شود، در این‌صورت برگزارکننده موظف است هر درخواستی را برای برگرداندن کار به شرکت‌کننده ظرف دوماه پس از اعلام برندگان مسابقه را بپذیرد و هزینه‌های آن را هم برعهده بگیرد.

برنامه‌های اعطای جایزه و تقدیر  برای‌ دانشجویان

پیشگفتار
مقررات و آئین‌نامه‌های مسابقات، در مسابقات همراه با جایزه دانشجویی نیز به کاربرده می‌شود.
۱ـ۳ نظارت توسط کادر آموزش
اینکه کادر یا کارکنان متخصص در آموزش تا چه انداز در ارائه کارها می‌توانند کمک یا مشارکت داشته باشند، باید به روشنی در مقررات مسابقه بیان شود. اگر همکاری یا ارائه کار گروهی در مسابقه مجاز است، این موضوع نیز باید به وضوح بیان و اعلام شود.
۲ـ۳ تقسیم و توزیع جوایز
ایکو‌ـ‌دی توصیه می‌کند، مدارس و دانشکده‌ها درصورت برنده‌شدن دانشجویان درباره اینکه آن جایزه و تقدیر‌نامه چگونه و با چه سهمی بین دانشکده یا گروه تقسیم می‌شود، سیاست روشن و شفافی داشته باشند و آنرا با دانشجویان درمیان بگذارند.
۳ـ۳ برنامه‌های اعطای جایزه و تقدیر به مثابه بخشی از برنامه تـحصیلی
برگزار‌کنندگان می‌توانند مسابقه همراه با جایزه را طوری سازماندهی کنند که با برنامه تـحصیلی مؤسسۀ آموزشی مطابقت داشته و بخشی از آن باشد. ما توصیه می‌کنیم، مدارس و دانشکده‌ها این موضوع را بررسی کرده و در نظر بگیرند که شرایط و نیاز‌های برنامه تـحصیلی دانشجویان زمانی کامل می‌شود که سفارش کار خلاقانه‌ای از نوع این مسابقات را انـجام داده باشند. البته دانشجویان این اختیار را خواهند داشت تا کارشان را به مسابقه بفرستند یا از ارسال آن خودداری کنند.

شورای جهانی طراحی
ایکو ـ دی
International
Council of Design
leading Creatively
____________________
ico-D Secretariat
secretariat@ico-d.org
http://www.ico-d.org

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید