نوشته‌ها

انیمیشن کوتاه برنده

انیمیشن کوتاه برنده

انیمیشن کوتاه برنده انیمیشن کوتاه برنده درباره خودناباوری های انسان های توانمند و عدم اعتماد به نفس برخی افراد میباشد که رفته رفته به یک نوع بیماری تبدیل میشود . https://aspb3.cdn.asset.aparat.com/aparat-video/73190920f9f83ee0f25a4b1…