نوشته‌ها

تعرفه قیمت طراحان گرافیک ایران

تعرفه قیمت طراحی گرافیک ایران

تعرفه قیمت طراحی گرافیک ایران تعرفه ی رسمی دستمزد طراحی آثار طراحان گرافیک ایران كه پیشینه ی پیدایش آن به پیش از تاسیس انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران بازمی گردد، حاصل بررسی های فنی و داوری های قانونی و حقوقی گوناگونی است كه به سبب آن ها امروز ارزش…