بایگانی برچسب برای: تایپوگرافی چیست؟

تایپوگرافی چیست؟

تایپوگرافی چیست؟ویژگی های مهم تایپوگرافی؟

,
در دنیای امروز انسان ها بیش از هر عصر دیگر علی رغم فاصله های بسیار زیاد مکانی با یکدیگر در ارتباط اند. این ارتباط گاهی در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد و شاید به همین دلیل عصر حاضر را عصر (ارتباطات) می نامند. در این ارتباط تنگاتنگ دیگر نوشتارها و …